Diện tích phòng 25-30m2

-11%
Máy hút ẩm Edison ED-16BE
6.100.000 đ 6.840.000 đ
-21%
Máy hút ẩm FujiE HM-916EC
4.850.000 đ 6.160.000 đ
-9%
Máy hút ẩm Fujie HM-920EC
6.800.000 đ 7.450.000 đ
-11%
Máy hút ẩm Fujie HM-620EB
6.300.000 đ 7.100.000 đ