Diện tích phòng 30-50m2

-11%
Máy hút ẩm Fujie HM-630EB
9.450.000 đ 10.600.000 đ
-16%
Máy hút ẩm fujie HM-630EC
7.600.000 đ 9.020.000 đ
-12%
Máy hút ẩm Fujie HM-930EC
9.250.000 đ 10.500.000 đ
-7%
Máy hút ẩm KASAMI KD-30EC
6.200.000 đ 6.700.000 đ