Từ 12L - 30L

-14%
Máy hút ẩm Dorosin ER-630E
5.650.000 đ 6.600.000 đ
-12%
Máy hút ẩm Edison ED-12BE
4.900.000 đ 5.550.000 đ
-11%
Máy hút ẩm Edison ED-16BE
6.100.000 đ 6.840.000 đ